صفحه اصلی > معرفی همایش
.: معرفی همایش

با توجه به برگزاری موفق دوره قبل  همایش فیبریلاسیون دهلیزی و همچنین افزایش روزافزون بیماری های قلبی و درصد بالای مرگ و میرها در اثر مشکلات قلب و عروق، مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی شیراز با توجه به وظیفه خود دومین همایش فیبریلاسیون دهلیزی را در شیراز برگزار می کند. در این کنگره متخصصانی از کشورهای مختلف و ایران حضور خواهند داشت.